1959/1960 - 1968/1969

Ředitelky:

L. Dostálová
H. Hachlerová – Chudíčková

Zaměstnanci:

V. Bednářová                                       L. Dostálová (v letech, kdy nebyla ředitelkou)
Z. Fajkusová L. Fišerová
L. Hrušková B. Kamenská
M. Kocmaníková L. Kopecká
Z. Kostelecká Z. Maruštíková
J. Minařiková L. Nemešová
J. Nováková – Lišková M. Oplatková
D. Pazderková p. Šubová
B. Vahalová J. Zvonková


Zajímavosti:

- Provoz v pondělí až pátek 7:00 - 18:00 hod., v sobotu 7:00 – 13:00 hod.
- Zřízena jídelna
- Začátek úprav zahrady, zbudováno pískoviště
- Opravena brána školy
- Úprava hřiště
- Nátěr plotu
- Osázení zahrady novými stromy a keři
- Zavedeny třídní schůzky s ukázkou práce dětí
- Zaveden nápravný tělocvik
- Zakoupeny nové postýlky a povlečení
- Zřízena sborovna
- Zřízeny hrací kouty pro děti a doplněno jejich vybavení
- Zhotoven projekt brouzdaliště

Jednotlivé roky: