1969/1970 - 1978/1979

Ředitelky:

L. Dostálová
H. Chudíčková
M. Sochůrková
R. Zerzánková

Zaměstnanci:

A. Bartošová                                       L. Dostálová (v letech, kdy nebyla ředitelkou)
Z. Fajkusová p. Ilčíková
V. Chloupková J. Lišková
p. Malinkovičová Z. Maruštíková
M. Mnichová M. Musilová
D. Pazderková p. Šáchová
M. Uhrová M. Zámečníková
J. Zvonková

Zajímavosti:

- Vydlážděn prostor před MŠ, provedeny úpravy na zahradě
- Zakoupen klavír, pračka, šicí stroj
- Přikoupeny přikrývky, povlečení a 5 slunečníků
- Provedeny nátěry oken
- Vybudováno brouzdaliště
- Vysázeny růže a trávník
- Generální oprava pravého křídla budovy
- Návštěva sovětských vojáků ve škole
- Účast na okresní spartakiádě – 24 rodičů s dětmi
- Oprava kanalizace, vodoinstalace, umýváren, instalovány ohřívače vody
- Výměna kotle ÚT
- Pořízen plynový sporák do kuchyně a nové nádobí
- 1979 havarijní stav pravého křídla budovy, vypracován projekt na ekonstrukci
- Děvčata z nejstaršího oddělení navštěvovala rytmiku v LŠU
- Generální oprava střechy
Jednotlivé roky: