1979/1980 - 1988/1989

Ředitelky:

B. Šimková
R. Zerzánková

Zaměstnanci:

L. Dostálová                                       M. Dostálová
Z. Fajkusová Z. Falková
I. Grebeníčková V. Chloupková
M. Kalová J. Lišková
Z. Maruštíková Z. Měřičková
p. Pavlů D. Pazderková
A. Sedláčková M. Šimáková
Z. Šturzová M. Wolitzová
M. Zámečníková

Zajímavosti:

- Generální oprava elektroinstalace, nové zářivky
- Nové židličky a stolky
- Nový způsob placení travného – sporožiro
- MŠ převzala do správy Jednota
- Vystoupení 24 dvojic na okresní spartakiádě
- Vypracován nový posudek havarijního stavu pravého rohu budovy
- Oprava záchodů
- Elektrická kamna, nový robot a nádobí do kuchyně
- Koberce, záclony a garnýže do tříd
- Nové nábytkové stěny
- Nové šatní skříňky
- Částečné oplocení zahrady
- Nový klavír
- 1988 havarijní stav v pravé lehárně
- Návštěva sovětské delegace v MŠ
Jednotlivé roky: