1989/1990 - 1998/1999

Ředitelky:

A. Hlaváčová
B. Šimková

Zaměstnanci:

N. Bunďálková                                       M. Dostálová
Z. Fajkusová Z. Falková
K. Fialová M. Hájková
M. Hrouzková M. Janatová
M. Jendíková J. Lišková
L. Lukášková p. Nejezová
R. Picková M. Proroková
M. Šimáková V. Topolová
M. Zámečníková R. Žárská - Březinová

Zajímavosti:

- Generální oprava leháren
- Zpevňování obou křídel budovy, oprava schodů před budovou, nátěr fasády celé budovy
- Budova vrácena Jednotou zpět městu
- 1.1.1994 přechod školy do právní subjektivity
- Pořízen počítač
- Návštěva Habánů
- Ze zrušených jeslí převzato vybavení, hračky a mandl
- Velká nástěnná malba ve vestibulu školy
- Plynofikace kotelny
- Nové koberce a závěsy do tříd, žaluzie v lehánách
- Zátěžové koberce do leháren a šaten
- Nové vybavení tělocvičny
- Výměna všech dětských umyvadel a WC - Vybavení tříd firmou Aurednik
- 1992 - polodenní třída v prostorách tělocvičny
- 1994 - poprvé časopis Myšpulín
- 1994 - poprvé plavecký výcvik v Hustopečích
- 1998 - začátek spolupráce s MŠ Drasenhofen
Jednotlivé roky: