1999/2000 - 2008/2009

Ředitelky:

A. Hlaváčová
R. Březinová

Zaměstnanci:

R.Březinová                                       M. Dostálová
Z. Falková M. Hájková
J. Hrdlíková Š. Hudcová - Uhrová
M. Janatová J. Lišková
L. Rösnerová J. Sukupová
M. Šimáková S. Štanglerová
Z. Šturzová V. Topolová
I. Vítková R. Vondrušková
M. Zámečníková

Zajímavosti:

- 2002 - vybudován bazén
- 2004 - vlastní webové stránky
- 2007 - celková rekonstrukce budovy - nové vybavení kuchyně, nové prostory tříd (bez leháren a tělocvičny)
- od dubna do září 2007 školka přestěhována z důvody rekonstrukce do prostor internátu SOU na ul. Vídeňská
- 2008 - pískové hřiště přebudováno na hřiště s umělým povrchem
- Od roku 2008 proměna zahrady z aktivity o. s. "Dětem ze Zeleného ráje" - úprava povrchu zahrady, odstranění nevyhovujících herních prvků a nahrazení novými (domeček, interaktivní panel, pružinové posedy pod stromy, "altánek pro princezny")
- Od září 2008 nová třída – Barevná - na odloučeném pracovišti v budově ZŠ Valtická
Jednotlivé roky: