Andělské tančení

       Děti si dnes v netradičních „Korálkách“ užily taneček s andělskou hudbou mezi peříčky, který byl prokládán hudebními nástroji. Následně si pak svoje zážitky nakreslily. Akce se jim moc líbila... Spokojenost jim andělsky zářila z očí…