Vystoupení dětí pro babičky k MDŽ

       Slzičky nejedné babičky vyloudilo několik tanečků, písniček a básniček našich moc šikovných dětí, které si pro ně i letos připravily k MDŽ.