Beseda pro rodiče předškoláků

Prostor pro získání odborných informací ohledně dětí, které mají nastoupit v září do první třídy, jsme dnes dali rodičům formou besedy a osobních konzultací s psycholožkou z PPP Břeclav

.