Co možná nevíte

Název naší mateřské školy - HABÁNSKÁ - může pro někoho znít podivně. A tak pro ty, které to zajímá, se pokusíme objasnit vznik tohoto pojmenování.
Pochází od slova HABÁNI. A kdo to tedy ti Habáni jsou? Kde se vzali?
Je velice těžké v krátkosti popsat dějinné události 16. a počátku 17. století. Po prohraných selských bouřích v jižním Německu a Švýcarsku vedla cesta pronásledovaných běženců, ovlivněných Lutherovým učením, do Mikulova a jeho okolí. Mikulov se tehdy řadil, díky svým inteligentním a tolerantním pánům z Lichtensteina k jedněm z nábožensky nejvíce tolerantním městům Evropy. Novokřtěnci - Habáni se od katolíků lišili především v tom, že neuznávali křest nemluvňat, a křtili až dospělé osoby, které se svým novým křtem souhlasily. Habáni byli neobyčejně skromní, zruční a pracovití dělníci. Události po Bílé hoře vyprovokovaly násilnou rekatolizaci Moravy. A tak, nařízením císaře, opouští v listopadu roku 1622 Habáni Mikulov i celou Moravu. Odcházejí do Uher, poté na Ukrajinu. Odtud pak do Ameriky. Své mise provádějí také zpět do Evropy. Z Německa prchají před nástupem Hitlera do Anglie.
Potomci někdejších mikulovských Habánů se do Mikulova rádi vracejí. Čas od času můžete v ulicích města potkat mladé lidi ve starobylých kostýmech, hovořící anglicky a stejně tak dobře německy či španělsky, pro které - jak sami říkají - je Mikulov posvátné místo, kde "to" pro ně všechno začalo. S radostí zde nacházejí stopy kultury, jež tady zanechali jejich otcové.

Naše mateřská škola se nachází pod úpatím Svatého kopečku, v blízkosti místa, kde údajně slavní předci Habánů sídlili. Proto při každé návštěvě Mikulova, vede cesta těchto mladých Habánů i do naší školy. Tito přátelští a sympatičtí lidé předali našim dětem kolekci dřevěných hraček, které pro tento účel sami zhotovili.


2006/2007 - rekonstrukce budovy

- školka se na půl roku přestěhovala do náhradních prostor internátu SOU na Vídeňskéé ulici. Byly probourány lehárny, čímž došlo ke zvětšení prostor, které děti využívají na hraní. Třídy byly přejmenovány na Červenou, Modrou a Zelenou. Kapacita školy zůstala pro 75 dětí.


2008/2009 - vznik odloučeného pracoviště na ZŠ Valtická

- děti využívají třídu ve vyvýšeném přízemí, jídelnu, hřiště a tělocvičnu. Třída byla původně určena pro děti s odkladem školní docházky, od roku 2016 je i pro předškoláky a střeďáky. Kapacita školy se navýšila na 95 dětí.


2016/2017 - schválena dotace na rekonstrukci budovy

- účelem rekonstrukce má být navýšení kapacity o 28 míst. Rekonstrukce bude zahájena v roce 2017 a školka bude opět přestěhována do náhradních prostor, což přinese jisté komplikace a dotkne se rozhodně dětí i rodičů. Až budou známy bližší informace, budeme je zveřejňovat.