Další aktivity

Skupinky

Od října 2014 funguje v naší školce nové "Zájmovém centrum". Dvakrát týdně (úterý a čtvrtek) v čase individuálního odpočinku (cca od 13:30 do 14:30 hod.) zde probíhají výtvarné a tanečně pohybové aktivity dětí podle jejich zájmu.

               

Dílničky pro kluky a holčičky...

Rozšíření o další prostor - "Dílničky...", kde si mohou děti rozvíjet jemnou motoriku, grafomotoriku, péct cukroví či sestavit budku pro ptáčky...

               

Khihovna

V březnu 2017 rozšíření o "Knihovnu", kde si děti mohou poslechnout pohádku, prohlížet knížky,... Také zde pracuje školní asistent, který se dětem věnuje individuálně. Prostor mohou využívat i učitelky v rámci své nepřímé práce s dětmi.

       

Logopedie

Již několik let si všímáme logopedických vad u velké skupiny dětí. Snažíme se proto dělat nápravu a to formou individuální logopedie, která je zajištěna čtyřikrát týdně paní učitelkou Světlou Bělskou a třikrát týdně ve spolupráci s logopedickou ambulancí v Mikulově paní Hanou Konešovou (z toho 2x týdně ve třídě na odloučeném pracovišti). Brousit jazýček si chodí děti do patra budovy, kde je vybavena místnost pro tyto účely. Na odloučeném pracovišti probíhá tato činnost v prostoru kabinetu. Děti mají možnost hodnotit své pokroky vybarvováním čepice šaška, takže pokud si vaše dítě přinese vybarveného celého šašíka, je rázem po logopedickém problému.

       

Plavání

- každoročně začátkem jara jezdí děti do plaveckého bazénu v Hustopečích na výuku plavání.

       

Kulturní akce

- děti se zúčastňují mnoha kulturních akcí, např. vystoupení na Náměstí, vítání občánků, besídek pro seniory, apod.

               

Výstavy dětských prací

Z úžasných výtvarných prací našich dětí pořádáme výstavy, např. v Galerii Závodný, galerii Il-art, spolu s našimi kamarády z Rakouska u nás nebo i u nich v sousedním Drasenhofenu,...