Občanské sdružení "Dětem ze Zeleného ráje"

Po celkové rekonstrukci školy vzniklo ve školním roce 2007/2008 z iniciativy rodičů dětí, které navštěvují naši Mateřskou školu Občanské sdružení „Dětem ze zeleného ráje“. Jeho základní myšlenkou bylo: „K nové školce nová zahrada“. Rodiče, kteří toto sdružení založili se ihned aktivně pustili do práce na přeměně naší zahrady. Nechali vypracovat nádherný projekt u velmi šikovné paní architekty Mirky Svorové, podle kterého se snaží postupně zahradu rekonstruovat. Několik fází se již ve spolupráci se školkou podařilo realizovat a některé jsou ještě před námi. Za ochotu a práci patří těmto rodičům náš obdiv a velký dík. Byli bychom rádi, kdyby naše spolupráce trvala i nadále a postupně se k ní přidali i další rodiče, kteří se nebojí pomáhat a mají chuť vylepšovat tímto způsobem zahradu, tak, aby se v ní všechny děti z naší školky cítily skvěle.