Hudební kolotoč

       Velmi pěkné a poutavé seznámení dětí s různými hudebními nástroji, při němž se děti dozvěděly také o tom, podle čeho se rozdělují na strunné, dechové, klávesové a rytmické.