V knihovně...

       Kdepak bydlí knížky? No přece v knihovně! Poslechli jsme si krátké pohádky a prohlédli velkou hromadu naučných i pohádkových knížek. Do knihovny jsme přinesli spoustu obrázků i vlastnoručně vyrobenou knížku na výstavku.