Kočka Micka - divadýlko

       Kočka Micka pomohla svým kamarádům z lesa – hlavně ježečkovi Bodlinkovi – přečkat zimu tak, že vařila dobroty, aby neměli hlad. Na jaře si pak společně uklidili své domečky. Navzájem si pomáhali, učili se chovat kamarádsky, nelhat, neubližovat si. Pohádka proložená písničkami a hudebním doprovodem na malou i velkou kytaru byla veselá, poetická i naučná…