Návštěva mikulovské jeskyně

       Téměř 40 předškoláků dnes navštívilo mikulovskou jeskyni na Turoldu. Krásu krápníků, netopýrů a jiných tajemných věcí, které se skrývá jeskyně, jsme doplnili četbou pověstí z Mikulova a jeho okolí. Tyto pověsti si už užily všechny děti ze školky, které za předškoláky přišly na Turold.