Skřítkové lesa

       Programu s ekologickým zaměřením se zúčastnilo 25 našich předškoláků. V rámci spolupráce školky a CEV Pálava připravila zajímavý program p. Řezáčová přímo na Sv. kopečku.