Zájmové centrum "KORÁLKY"

       Od října 2014 funguje v naší školce nové „Zájmovém centrum“. Místnost v suterénu budovy, která sloužila dříve jako uhelna a sklad venkovních hraček se proměnila na velmi hezký prostor pro různorodé aktivity dětí. Dvakrát týdně (úterý a čtvrtek) v čase individuálního odpočinku (cca od 13:30 do 14:30 hod.) zde probíhají výtvarné a tanečně pohybové aktivity dětí podle jejich zájmu. Centrum je využíváno i dopoledne podle programu jednotlivých tříd. Na slavnostní zahájení jsme si zde s dětmi udělali nejen výstavu dětských výtvarných prací, kde děti hlasovaly pro nejkrásnější obrázek, ale uspořádali jsme si tady i schůzku pro rodiče. Nové centrum si po hlasování samy děti pojmenovaly velmi mile a dětsky. Z několika návrhů na jeho název, např. "Šikulkové"; "Mozaika"; "Radovánky"; "Tlapičky", vyhrál název KORÁLKY. Pokud vám tedy budou děti povídat o tom, že byly v "Korálkách", tak to znamená, že si po krátkém odpočinku vybraly některou z nabídnutých aktivit.