Společná výstava dětských prací

       Dětské výtvory mluví vždy samy za sebe a nepotřebují slova, kterými si lidé nemusejí vždy až tak dobře rozumět. Dnešní akce, kde vystavují malí umělci propojuje dvě země, v nichž se mluví odlišnými jazyky. Spolupráce mateřské školy Mikulov na Habánské ulici a školky v Drasenhofenu trvá již třináct let v rámci společného projektu, který nese název "Nestavme zdi, stavějme brány". Během této doby proběhla již celá řada společných akcí.