Spolupráce s CEV

       Pro zkvalitnění enviromentální výchovy využíváme toho, že naše škole leží v Chráněné krajinné oblasti a účastníme se aktivit CHKO jako Den Země, exkurze a naučné programy, výstavy a vycházky.