Spolupráce s rodiči

V naší školce se snažíme vytvářet podmínky pro lepší informovanost rodičů o vzdělávání jejich dětí a to ústní i písemnou formou. Rodiče mají možnost kdykoliv vejít do třídy a na cokoliv se zeptat. Pro lepší představu o tom, co děti právě zajímá, mohou sledovat i nástěnky v šatnách, kde je popsáno, s čím se jejich dětí seznamují a co právě prožívají.


Piktogramy

- každý týden si děti vybírají z nabídky tematických okruhů, které jsou znázorněny pomocí jednoduchých piktogramů. Vybrané téma je vždy vyvěšeno na nástěnce.

       


Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

- koná se vždy před zahájením školního roku. Rodiče jsou na ní seznámeni se základními informacemi o provozu MŠ, s tím, co dětem nachystat i s hlavními dokumenty školy. Mají zde také prostor na dotazy.


Schůzky pro rodiče

- konají se během září a října na Habánské i na odloučeném pracovišti. Jsou určeny pro všechny rodiče, kteří jsou na nich seznámeni s hlavními dokumenty školy, provozem i školním časopisem "Myšpulín". Schůzka je spojena s prohlídkou školy a seznámením se všemi prostory budovy. Rodiče mají také prostor na své dotazy.


Konzultační hodiny

- individuální rozhovory s rodiči, při nichž společně hledáme cestu pro dobrý rozvoj dítěte.


Ukázka práce s dětmi

- akce pro rodiče předškoláků, na níž mohou zhodnotit, jak se jejich dítě projevuje v kolektivu stejně starých dětí.

       


Jarní brigáda

- pomoc rodičů při úklidu školní zahrady s opékáním špekáčků. Je zde i prostor pro rozhovory s rodiči.


Dotazníky

- vyhodnocení otázek, na které rodiče anonymně odpovídají a tím pomáhají monitorovat vnitřní klima školy z jejich pohledu.