"Jak přijíždí Martin k sousedům"

       Jak se již stalo tradicí, sešly se i letos děti z naší školky spolu se svými rodiči a učitelkami s dětmi ze školky v Drasenhofenu na přivítání Svatého Martina. Dětem českým i rakouským se pochod temným uličkami velice líbil. Průvod byl zakončen vystoupením dětí v místním kostele. Těší nás, že nová paní ředitelka drasenhofenské školky má zájem na další spolupráci, a že se tedy budeme i nadále vídat.