Třídění odpadů

       Tematicky zaměřená vycházka na amfiteátr byla dnes pro předškoláky i výchovně vzdělávací. Dozvěděli jsme se něco o třídění odpadů, o jeho recyklaci i o důležitosti ekologie. Potřebu chránit přírodu se v dětech snažíme pěstovat od útlého věku.