Ale i ve třídě se najde spousta zajímavých činností