U hasičů

       Super dopoledne jsme strávili v areálu mikulovské požární stanice, kde se dětem věnovala spousta hasičů. Děti nevěděly, kam se dřív podívat, zda na auta se vším vybavením, nebo na člun, se kterým se zachraňují lidi, či na všechny ty hadice, sekyrky a nůžky, které jsou potřeba při každém zásahu… Exkurze se nám všem moc a moc líbila.