Ukázka práce s dětmi

       V úterý odpoledne měli možnost rodiče předškoláků vidět své děti, jak prožívají přirozeně formou hry běžné dopolední činnosti ve školce, kdy si zpívají a u toho cvičí nebo si hrají s písmenky, čísly, barvičkami, či počítají hračky…