Ukázka práce s dětmi v Duhové třídě

       Ve středu proběhla tato akce pro rodiče a děti také v Duhové třídě…