Ukázka práce s dětmi – Habánská

       Ani na Habánské si jenom nehrajeme, ale učíme se počítat (třeba brambory) nebo určovat první písmenka ve slovech…., dokonce i grafomotorická cvičení jsou pro nás hračkou – však jsme šikovní předškoláci.