Ukázka práce s dětmi - předškoláci

       Tuto tradiční akci jsme pro rodiče naplánovali záměrně ještě před zápisem do 1. Třídy. Měli tak možnost pozorovat své dítě, jak je schopno pracovat, soustředit se a zapojit do kolektivu dětí a uplatnit své znalosti, schopnosti a dovednosti.