Vánoce pod radnicí

       Vystoupení si vzali tentokrát na starost Zeleňásci se svými mrazíky a vločkami. Pásmo básniček a písniček prolnutých milými tanečky se obecenstvu moc líbilo.