Z "Barevné" je "Duhová"

       Již čtvrtým rokem funguje formou odloučeného pracoviště v budově základní školy na Valtické ulici "Barevná" třída. Letos se děti rozhodly, že se jim víc líbí název "Duhová", a tak máme od 7.9.2011 "Duhovku". Do této třídy jsou přednostně přijímány děti navštěvující předposlední a poslední ročník mateřské školy. Děti zde využívají venkovní hřiště i tělocvičnu. Funguje zde logopedie, angličtinka a děti se běžně účastní společných akcí pořádaných naší mateřskou školou.