ADAPTACE DÍTĚTE…

aneb jeden ze článků odborníků věnovaný rodičům

ADAPTACE NA MATEŘSKOU ŠKOLU:

Co je vlastně ona „adaptace“?
Adaptace neboli adaptační režim spočívá v postupném prodlužování školní docházky. Zpočátku pobývá dítě ve školce pouze pár hodin (např. 2 hodiny), později se účastní i dopolední procházky, postupně zůstává na oběd, až nakonec zůstává ve školce i spinkat, popřípadě ve školce pobývá až do odpoledních hodin, kdy si ho rodiče vyzvedávají cestou z práce. Každá tato fáze je libovolně dlouhá, záleží vždy na posouzení samotného rodiče, kdy mu připadá, že je dítě na další krok připraveno.
Jako součást adaptace na školku umožňují některé mateřské školy v prvních dnech také pobyt rodičů s dítětem ve školce. Přítomnost rodiče v MŠ při adaptaci nedělá každá školka, neboť je velmi málo pochopitelný pro ostatní děti, které jsou ve školce bez rodičů.
Optimální je, pokud se dítě zcela adaptuje v průběhu prvního měsíce, většina dětí to zvládne během 2–3 týdnů. Pokud v tomto období dojde k přerušení docházky z důvodů nemoci nebo týdenních prázdnin, může se doba adaptace prodloužit.

Dětem může pomoci:

 • donést si do školky svou oblíbenou hračku, plyšáčka na spaní, panenku, polštářek, dečku .

Rodiče, jejichž děti již školku navštěvují, by jistě přidali několik dalších výhod, které právě jejich mateřská škola poskytuje a nabízí…například požadavek umístit svého drobka s kamarádem ve třídě, dát dítěti sebou oblíbené oblečení, vytvořit si každodenní rituál spojený s odchodem, či příchodem do školky

Při nástupu do mateřské školky se bude muset každé dítě vyrovnat se spoustou nových věcí, nových zážitků a pocitů, jak již bylo uvedeno výše. Zásadní pro dítě jistě bude:

 • pro něj doposud neznámé prostředí mateřské školky, neznámé budovy, neznámé třídy, nové vybavení tříd, nové hračky aj.,
 • nové osoby v blízkosti (paní učitelky, uklízečky, kuchařky) a komunikace s nimi,
 • nové děti v kolektivu a zejména hodně dětí v kolektivu třídy a komunikace s nimi,
 • nový denní režim – odlišný od režimu domácího,
 • nové požadavky a nároky na dítě kladené,
 • odloučení od rodičů.

Jak toto vše zvládnou, jak se s tím vypořádají, záleží nejvíce na rodičích, v další řadě také na paní učitelce ve školce, jejím přístupu a jejích schopnostech vyřešit krizové situace ve školce. Co mohou rodiče udělat?

Jak dítěti usnadnit vstup a adaptaci na mateřskou školu?

 • Nástup do mateřské školky je pro dítě zátěžovou situací a každé dítě si s touto situací poradí jinak. Je to věc zcela individuální.

Adaptaci na školku ovlivňuje několik faktorů:
minulé zkušenosti dítěte,

 • jeho celková zralost, dovednosti přiměřené věku ( bez plen, stravovací návyky, menší samostatnost, komunikativnost dítěte s pochopením, reagování na pokyny dospělého i na své jméno…
 • přístup rodiny,
 • přístup učitelek a podobně

Velmi záleží na zvoleném způsobu řešení problémů, které nastaly. Pokud danou situaci budete řešit nevhodně zvoleným způsobem, může to mít následky na psychickou i sociální stránku dítěte.
Co vše můžete udělat, aby se vaše dítě na školku co nejrychleji adaptovalo, aby možné problémy při adaptaci byly co nejmenší a vyřešily se za co nejkratší dobu?

 • Umožněte dítěti poznat prostředí školky ještě před nástupem do školky. Mateřské školky pravidelně pořádají dny otevřených dveří, kdy si můžete projít celou školku. Dítě uvidí, jak vypadá třída, do které bude docházet, jaké jsou tam hračky, malé postýlky, stolečky a židličky, malé záchody, které ho jistě nadchnou stejně jako moje dítě. Uvidí tam spoustu jiných dětí, pozná paní učitelky. Prvního září již pro něj nebude znamenat vstup do zcela neznámého prostředí.
 • Vysvětlete mu dopředu, jak to v mateřských školách chodí – jaký je tam režim, kde budou spinkat, kde budou jíst, co budou během dne dělat – učit se nové věci, chodit na procházky, na hřiště atd.
 • Dovolte mu vzít si do školky oblíbenou hračku, plyšového medvídka či jinou věc, na kterou je zvyklé. Může to být například i oblíbený polštářek, se kterým chodí spinkat, dečka či cokoliv jiného. Paní učitelky ve školce se jistě nebudou zlobit.
 • Vašemu dítěti velmi pomůže, když už má ve školce sourozence či nějakého kamaráda. Pokud je to možné, zařiďte si u paní ředitelky či u učitelek, aby vaše dítě bylo ve třídě právě se sourozencem či se svým dobrým kamarádem.
 • Odborníci doporučují během adaptačního období navštěvovat mateřskou školu pravidelně ve stejný čas a tento čas postupně prodlužovat.
 • Ještě před nástupem do školky berte své dítě mezi jiné děti ve stejném věku (na hřiště, do herny, na akce pro děti apod.). Dítě tak bude zvyklé i na větší kolektiv dětí.
 • Pokud to lze, nechávejte čas od času dítě na hlídání jinému známému člověku (prarodiče, tety atd.), aby si zvykalo na krátkou nepřítomnost matky, popřípadě i na jiná pravidla a jiný režim.
 • Zaveďte pravidelný režim, ráno se vyvarujte spěchu.
 • Nenechávejte své dítě ve školce mezi posledními.
 • Po návratu ze školky věnujte určitý čas výhradně dítěti, užijte si společný čas.
 • Tam, kde je odluka od doprovázející matky opakovaně dramatická, někdy pomůže, když začne dítě ráno do školky vodit otec či jiný člen rodiny.
 • Velmi důležitou roli při adaptaci dítěte na mateřskou školu hrají paní učitelky. Zde záleží právě na nich, jak jsou schopny navázat s dítětem kontakt a získat si jeho důvěru. To, jestli si učitelka dítě získá, jestli dítě bude mít paní učitelku rádo, či ne, ovlivní adaptaci dítěte na školku ve velké míře.
 • Neméně důležitá je také vzájemná spolupráce a komunikace mezi rodiči a učitelkami. Právě díky dostatečné komunikaci můžeme dříve odhalit problémy, se kterými se dítě potýká, a tyto problémy společně s učitelkami vyřešit.

*Jak s dítětem jednat, aby si školku osvojilo?

Každý rodič by si přál, aby se jeho dítě na mateřskou školu adaptovalo bez větších problémů, proto se jistě rád dozví jakékoliv rady, jak se chovat k dítěti a jak s ním jednat, aby mu vstup do školky co nejvíce usnadnil, nejlépe zpříjemnil, a aby se vyvaroval chyb a způsobů jednání, která by mohla dítě spíše od návštěvy školky odradit, či mu návštěvu školky přímo znechutit. Zde nabízím několik rad, jak byste se sami měli chovat:

 • Dítě potřebuje pocit bezpečí, potřebuje cítit ve vás oporu – poskytněte mu to!
 • Pokud jste doposud neměli s dítětem žádné rituály či pravidelné činnosti, začněte s nimi. Odborníci doporučují, abyste dítě pokud možno vodili do školky ve stejný čas, stejně tak ho i ze školky ve stejný pravidelný čas vyzvedávali. Uvědomte si přitom, že dítě nezná pojem času ve spojení slovíček „za chvilku“, „brzy“, „až přijdu z práce“ a podobně. Lépe dítě pochopí, kdy si pro něj přijdete, pokud použijete spojení „po obědě“, „po vycházce“, „po spinkání“ a tak dále.
 • Odborníci taktéž doporučují krátké loučení při ranním příchodu do školky. Loučení s dítětem zbytečně neprotahujte, ať zbytečně dítě nestresujete. Mnohdy loučení prožívají rodiče hůře než jejich děti.
 • Buďte citliví a trpěliví!
 • Povídejte si s dítětem o tom, co všechno ve školce zažilo, co dělali, s čím si hráli, co nového se učili, co měli k obědu a podobně.
 • Dítě potřebuje vědět, že ho nedáváte do školky jen proto, abyste se ho „zbavili“. Dejte mu najevo, že do školky chodí proto, že vy musíte do práce, abyste měli peníze na nové hračky a dobrůtky pro ně. Dítě si nesmí myslet, že na ně nemáte čas nebo že ho nechcete mít doma.
 • Mluvte se svou paní učitelkou. Ptejte se, jak se dítě během dne chová, co mu jde a nejde, zda mu chybíte, nebo je v psychické pohodě. To, jak se dítě chová při vašem ranním odchodu ze školky, nemusí znamenat, že se takto chová po celý den.
 • Motivujte své dítě, chvalte ho, když zvládne pobýt ve školce samo. Vyzdvihujte hezké zážitky, které ve školce prožilo.
 • Hrajte s dítětem hry, které se ve školce naučilo, zpívejte písničky. Ptejte se ho, co nového se naučilo, a zda by vás to také naučilo či vám to předvedlo.
 • Důležité je také plnění slibů ze strany rodičů. Pokud dítěti řeknete, že ho vyzvednete v danou dobu, v tu dobu byste je také měli vyzvednout. Pokud nedodržíte úmluvu s dítětem, může dítě znejistět a vy se posunete o krok vzad v rámci adaptace na školku.
 • Když odvedete své dítě do školky a odcházíte, vždy se s ním rozlučte. Neutíkejte ze třídy, pokud vám zrovna nevěnuje pozornost. Krátké rozloučení, při kterém dítěti sdělíte, kdy si ho vyzvednete, popřípadě kdo ho vyzvedne, je pro dítě velice důležité.

*Čeho je třeba se vyvarovat?

Kromě rad a doporučení, jak se k dítěti chovat a jak mu usnadnit adaptaci na školku, jsou zde také rady a doporučení, jak se určitě nechovat a co neříkat:

 • Nepoužívejte školku jako „strašáka“. Dítě do školky musí chodit s pocitem, že ho tam čekají hezké věci, že se nemusí nikoho a ničeho obávat.
 • Když posíláte dítě do školky, buďte důslední. Nenechte se od dítěte přemluvit, pokud do školky nechce, trvejte na svém! Pokud jednou povolíte a necháte si dítě doma, bude to zkoušet a vyžadovat stále.
 • Vyvarujte se poznámek jako „chápu, že to muselo být bez maminky ve školce strašné“ nebo „takový oběd bych také nejedla“ či „když to nechceš dělat, tak to dělat nemusíš“!
 • Pokud má dítě jakékoliv problémy s adaptací a se zvykáním si na školku, netrestejte je za ně!
 • dost obtížným úkolem pro rodiče je nepřiznat dítěti, že je mu také smutno, že se mu stýská. Zadržte před dítětem své emoce, buďte dítěti oporou. Pokud dítě uvidí, že jste v pohodě vy, zvládne to také.