Další aktivity

Zájmové centrum „Korálky“

Od října 2014 funguje v naší školce zájmovém centrum „Korálky“. Dvakrát týdně v čase individuálního odpočinku (cca od 13:30 do 14:30 hod.) zde probíhají výtvarné a tanečně pohybové aktivity dětí podle jejich zájmu.

Dílničky pro kluky a holčičky

Rozšíření o další prostor – „Dílničky…“, kde si mohou děti rozvíjet jemnou motoriku, grafomotoriku, péct cukroví či sestavit budku pro ptáčky…

Knihovny

V březnu 2017 rozšíření o „Knihovnu“ v suterénu…

… a v září 2018 o „Knihovnu“ v podkroví, kde si děti mohou poslechnout pohádku, prohlížet knížky,…
Prostor mohou využívat i učitelky v rámci své nepřímé práce s dětmi.

Logopedie

Již řadu let si všímáme logopedických vad u velké skupiny dětí. Snažíme se proto dělat nápravu a to formou individuální logopedie, která je zajištěna čtyřikrát týdně paní učitelkou Světlou Bělskou a třikrát týdně ve spolupráci s logopedickou ambulancí v Mikulově paní Hanou Konešovou (z toho 2x týdně ve třídě na odloučeném pracovišti).
Brousit jazýček si chodí děti do podkroví budovy, kde je vybavena místnost pro tyto účely. Na odloučeném pracovišti probíhá tato činnost v prostoru kabinetu. Děti mají možnost hodnotit své pokroky vybarvováním čepice šaška, takže pokud si vaše dítě přinese vybarveného celého šašíka, je rázem po logopedickém problému.

Plavání

Každoročně začátkem jara jezdí děti do plaveckého bazénu v Hustopečích na výuku plavání.

Kulturní akce

Děti se zúčastňují mnoha kulturních akcí, např. vystoupení na Náměstí, vítání občánků, besídek pro seniory, apod.

Výstavy dětských prací

Z úžasných výtvarných prací našich dětí pořádáme výstavy, např. v Galerii Závodný, galerii Il-art,
spolu s našimi kamarády z Rakouska u nás nebo i u nich v sousedním Drasenhofenu,…