Školní časopis

 Již od roku 1995 vychází časopis Myšpulín. Tento časopis je vydáván měsíčně naší mateřskou školou nejen pro lepší informovanost rodičů, ale i pro děti. Rodiče tu mohou se svojí holčičkou nebo chlapečkem společně objevit spoustu básniček, písniček, rad, informací a také aktuálních školkových akcí týkajících se jednotlivých měsíců. Na konci časopisu je vždy pozdrav od Myšpulína a jeho úkol, který děti za pomoci rodičů splní, výsledek svého snažení přinesou do školky a spolu s rodiči jej uloží do „Galerie Myšpulína“ (na chodbě naproti ředitelny). Na konci měsíce, před vydáním nového čísla, probíhá losování. Děti ze všech tříd se sesednou, zazpívají si, popovídají a vylosovaní si odnesou malou hračku. Nové číslo Myšpulína vychází vždy na začátku měsíce a je k dostání v každé třídě. Myšpulín se těší na vaše nové výrobky.