BETLÉM…

  • od

… jeden z těch moc moc povedených posíláme na soutěž až do našeho hlavního města…
… koláže – to je naše parketa…

Jak jsi krásné neviňátko,
v prostřed noci nebožátko.
Před Tebů padáme
dary své skládáme…