BRZINKATO UŽ TO NASTANE…

… a naši loupežníci si budou vybírat to co je zajímá, o čem by si chtěli povídat a s čím by si chtěli hrát…
… my jim pak vymyslíme činnosti, které by je mohly zajímat a bavit… podle obrázků se děti spolupodílí na tvoření třídního vzdělávacího programu…