DĚCKA JE MAJÍ MOC RÁDI…

… hrají si s nimi, vymýšlí příběhy- třeba i legrační, zpívají o nich…pořád vyrábí koruny a chtějí je nosit, hrají hry, divadlo, kreslí a malují obrázky, plní pracovní listy, lepí a stříhají, skládají kostky, zdolávají překážkové dráhy a labyrinty…

… přitom neví, že si pěstují jemnou motoriku, rytmus, řečové dovednosti, tvořivost, estetické vnímání a hlavně naše české tradice, bez kterých by nebyly děniny- možná ani my samotní…

Ať žijí Tří Králové, Kašpar, Melichar a Baltazar!
V tento den oslavujeme pouť tří mudrců, kteří podle evangelia navštívili čerstvě narozeného Ježíše Krista v jeho rodišti, tedy v Betlémě. Původně jich zřejmě bylo víc, ale Bible jejich počet neuvádí. Kašpar, Melichar a Baltazar přinesli Ježíšovi vzácné dary, a sice zlato, kadidlo a myrhu. Pocházeli pravděpodobně z Persie, kde byli kněžími, hvězdopravci nebo mágy.
https://www.ceskezvyky.cz/kategorie/ceske-zvyky/zima/tri-kralove/
Na počest své pouti se později stali patrony všech poutníků a pocestných. Písmena K + M + B + aktuální rok mají zajistit ochranu obydlí v daném roce. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. (po celý rok, proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici (Otce, Syna i Ducha svatého) a nejedná se tedy o spojovníky mezi jmény králů.