DEN UČITELŮ…

…včera při výročí narození velkého učitele národů J.A. Komenského našim paním učitelkám za jejich práci, trpělivost, kreativitu, obětavost a za lásku, bez které by to ani s miláčkama nešlo…patří těm našim školkovým “ufitelkám” “ učičičkám” “tetám učitelkám” “učkám” “učičkám” učitetkám”” učiteltám”( výrazy dětí:))) velké poděkování…