HLOUBAT A PŘEMÝŠLET…

… nad sebou, nad druhými, nad vztahy, nad pocity svými i těch druhých.. probouzet srdíčko, cit a učit se přemýšlet , zamýšlet, hledat správný cestičky a cesty … budovat si hodnoty…

… to zmáknou i ti nejmenší… lehce se to dá ověřit a je potřeba to trénovat…