INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU MŠ- měsíc červenec

 mateřská škola bude V ČERVENCI UZAVŘENÁ

(údržba budovy, přípravné práce, úklid, čerpání dovolených zaměstnanců, opravy v areálu …)
-pokud budete nutně potřebovat umístit své dítě do MŠ

lze jej umístit do MŠ Pod Strání (přednost mají děti obou zaměstnaných rodičů)

-ve dnech v týdnu od 5.6.- 9.6 si vyzvedněte v naší školce přihlášku s evidenčním listem ( vydá vám paní učitelka na požádání ve třídě) a doručte tyto dokumenty ve dnech 7.6, 8.6, 9.6. na MŠ Sluníčko

( údržba budovy, přípravné práce, úklid, čerpání dovolených zaměstna

*pokud budete nutně potřebovat umístit své dítě do MŠ ( přednost mají děti obou zaměstnaných rodičů)lze jej umístit do MŠ Pod Strání. Ve dnech v týdnu od 5.6.-9.6 si vyzvedněte v naší školce přihlášku s evidenčním listem ( vydá vám paní učitelka na požádání ve třídě) a doručte tyto dokumenty ve dnech 7.6, 8.6, 9.6. na MŠ Sluníčko