INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

  • od

Závazné finanční limity na nákup potravin jsou stanoveny Vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb.  o  školním   stravování,  ve   znění   vyhlášky  č. 107/2008 Sb.

CENY STRAVNÉHO  platné od 1.2.2022:


Děti 3-6 let

Děti 7-leté

Ranní přesnídávka:

10,00 Kč

10,00 Kč

Oběd:
19,50 Kč 22,00 Kč

Odpolední svačina:

8,50 Kč

9,00 Kč
Celkem38,00 Kč41,00 Kč
  • pitný režim zajišťuje naše MŠ pitnou vodou, finanční normativ na pitný režim 3 Kč byl přidán na nákup potravin
    na hlavní a doplňková jídla
  • placení stravného – souhlasem s inkasem. Limit pro inkaso nastavit na 1 000 Kč. Číslo našeho účtu: 123-2458690217/0100.
  • informace o stravování vám podá vedoucí ŠJ p. uč. Končerová

DOBROU CHUŤ VAŠIM DĚTEM

Přejí kuchařky:

Lenka Divoká
Lucie Kopecká
Nataša Válková

vedoucí ŠJ: Olga Končerová