JAK TO CHODÍ V NEMOCNICI…?

… péče o pacienty, kdo musí do nemocnice? Jak tomu předejít a jde to vždycky? Kdo nám pomůže předtím a kdo až se ocitneme tu?

… řešení různých modelových situací, upozornění na možnosti úrazů, zdravého životního stylu, na péči o své zdraví a na to, že opatrnosti nikdy nezbývá…