KDYŽ SE SLAVÍ VE ŠKOLCE NAROZENINY…

… malý odlavenec si sedne na narozeninové křeslo, povídáme o oslavě, o dárcích, které dostal, zpívá se písnička, děti přejí s podáním ruky… oslavenec rozdává dárečky- drobné kokina, balónky,třeba i pitíčka …rádi vidíme ovoce, které děti hned smlsnou…pokud oslavenec chce, tak se mu dáme s kamarády “hobla”…

… dorty, zákusky a jiné po domácku vyrobené dobroty jsou k rozdání ostatním dětem ve školce nepřípustné…