KDYŽ SI MÍCHÁME SVÉ DOBRŮTKY…

  • od

… třeba v upršených dnech…