LISTOPAD, LISTOPAD…🍁🍃🍂

  • od

lísteček mi na dlaň spad,
zlatý lístek z javora
Zima už jde do dvor 🎶🎼🎶🎵

„Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.“