MODROTISK…

… nádherná jednoduchost a pramení z našich národních tradic…
… stačí na to trocha barvy a pás scvrklých brambor…no a především vysvětlit dětem podstatu tohoto českého poctivého řemesla, které s úctou obdivuje celičký svět…