PRAHA BUDE ČUBRNĚT…

… zvířátek plný balík jsme poslali k porotě do hlavního města…