PŘÁNÍ OD SRDCE…

… devadesátka je obrovké životní jubileum spojené i s naší školkou- bývalé kolegyňce byli učitelky i s dětmi popřát… že jsme společně vykouzlili radost o tom jistě není ani nejmenších pochyb…