PRO SOUSEDY…

  • od

… do Drasenhofenu jsme s dětmi napsali dopis s pozdravy pro děti a jejich paní učitelky…
…spolupráce, kterou nyní udržujeme pouze formou dopisů (když tu prý furt lítá kde co) je již dlouholetá a byla by škoda ji jen tak zahodit kvůli jakémusi strašákovi…
…dopis děti vymyslely a dokreslily k němu obrázky…společně jsme jej pak doplnili fotografiemi z činností z poslední doby…