PRVNÍ SPLNĚNÉ ÚKOLY OD MYŠPULÍNA…

…Myšpulínek zadal úkol nějakým způsobem ztvárnit to, “na co jsme se do školky těšili nejvíc…” výrobky(zatím jen obrázkové) jsou již vystaveny v myšpulínově galerii… kromě nakreslených kamarádů a paních učitelek je tu i rajská písmenková polévka co byla první den k obědu…
… na konci měsíce budou všechny výrobky slosovány a šikovné děti děti dostanou malou odměnu…