RYZE ČESKOU NÁDHERU JSME POSLALI DO MEZINÀRODNÍHO PROUDU…

… české pohádky děti už opravdu málo znají, ale my se nevzdáváme…vše na základě prožitku ze čteného textu…